MADEN ÇALISANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

MADEN ÇALISANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

Maden Çalısanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazaların sonucuna karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Maden Çalısanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası kişi başı yıllık sadece  749TL‘dir.