OTOPARK SORUMLULUK SİGORTASI

OTOPARK SORUMLULUK SİGORTASI
SİGORTA KAPSAMI
Otoparka emanet edilen araçların giriş-çıkış ve manevraları esnasında çarpma ve çarpılma sonucu meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.
Otopark/garaj ile ilgili mesleki faaliyette bulunanların yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasını yaptırmak zorundadırlar.OTOPARK SORUMLULUK SİGORTASI İLE VERDİĞİMİZ TEMİNATLAR:
Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması
Üçüncü şahıslara ait araçlarda maddi zarar meydana gelmesiİlgili Linkler

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

Genel Şartlar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları