LİMİTSİZ İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEMİNATI

LİMİTSİZ İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK TEMİNATI

Limitsizsiniz!

Araç sahiplerinin 3. şahıslara verebilecekleri olası zararlar sonucu, yüksek bedelli maddi/manevi yükümlülüklerin altında kalmalarını engellemek amacıyla, Limitsiz  İMM Poliçesini sigortalılarına sunuyor.

Aracın kullanılmasından doğan maddi/hukuki sorumluluğu,  Trafik Sigortası hadleri ile varsa münferiden alınmış Kasko Sigortası veya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan, İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı limitlerinin üzerinde kalan kısmını sınırsız olarak tazmin eder.  Üstelik Manevi tazminat talepleride sınırsız olarak  teminata dahildir.

 

Genel Şartlar