TRİNK KİRA SİGORTASI

TRİNK KİRA SİGORTASI

Trink Kira Sigortası Nedir?

Kira kaybını önleyen ürünü Trink Kira Sigortası kirasını alamayan ev sahiplerinin uğradığı maddi zararı karşılar.

Ürün Hangi Durumları Güvence Altına Alır?

Kira Kaybı Teminatı: Kiracının kiraladığı mülkle ilgili sözleşmeden doğan kira bedelini ödeme yükümlülüğünü herhangi bir sebeple yerine getirmediği durumlarda, Trink Kira Poliçesi kapsamında ortaya çıkan kira gelir kaybı, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınır (aylık maksimum 10.000 TL’ye kadar).

Hukuki Masraflar Teminatı: Kiracının kiraladığı meskenle ilgili sözleşmeden doğan kira bedelini ödeme yükümlülüğünü herhangi bir sebeple yerine getirmediği durumlarda, kiralayanın kiracı aleyhine yönelttiği her türlü alacak talepleri, icra takipleri ve/veya alacak/tahliye davalarında avukatlık, hukuki danışmanlık, vekalet ücretleri ile dava harç ve giderleri sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak teminat altına alınır.

Fatura Ödeme Teminatı: Riziko adresinde kurulu bulunan, ödenmeyen elektrik, su, doğalgaz vb. faturalara ait giderler poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.İlgili kurumlar tarafından yapılan yada yapılacak olan açma kapama ve abonelik bedelleri teminata dahil değildir.

Aidat Giderleri Teminatı: Riziko konusu taşınmazın bulunduğu apartman/siteye ait aidat giderleri, kiracının kira sözleşmesi süresince ödemediği durumlarda poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.