ASANSÖR SORUMLULUK

ASANSÖR SORUMLULUK

Teminat Kapsamı

Bu sigorta ile, Sigortalının konut, işyeri ya da alışveriş merkezlerindeki yolcu asansör ve yük asansörleri ile yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında, Üçüncü Şahısların uğrayacağı zararlar karşısında doğacak sorumluluklarını poliçede yazılı meblağlara kadar teminat altına alır.

Bu sigorta teminatı kapsamına sigortalının hizmetinde çalışan işçilerde dahil edilebilir.