TAMİRHANE SORUMLULUK SİGORTASI

TAMİRHANE SORUMLULUK SİGORTASI

Sigorta Kapsamı
Tamirhaneye bırakılan araçların, sigortalının çalıştırdığı elemanları tarafından bakım ve onarım çalışmaları esnasında, iradeleri ve kasıt dışı oluşabilecek bedeni ve maddi zararları poliçe üzerinde yazılı bedellere kadar Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Genel Şartları hükümlerine bağlı kalmak koşulu ile temin eder.
Sigortalı tamirhane sorumluluk ile ilgili mesleki faaliyette bulunanların yaptırmak zorunda olduğu trafik sigortasını yaptırmak zorundadırlar.

Tamirhane Sorumluluk Sigortası İle Verdiğimiz Teminatlar:
Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması
Üçüncü şahıslara ait araçlarda maddi zarar meydana gelmesi

 

Genel Şartlar