SERVİS ARAÇLARI KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

SERVİS ARAÇLARI KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir.
Poliçede kayıtlı taşımacının, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir.